parama medicinai 1991-1998

Vytauto Landsbergio fondo (VLF) prioritetas - medicininės programos,kurias įgyvendinant stengiamasi padėti negalę turintiems vaikams. Didžiuma fondo lėšų skiriamaneįgalių vaikų gydymui, įgyjantšiam tikslui šiuolaikišką medicininę aparatūrą bei įrangą, taip patmažųjų ligonių reabilitaciniam gydymui, jų integracijai į visuomenę, gydytojų profesiniam tobulinimui. Per kelerius metusfondas suformavo savo veiklos kryptis, atsirado nuolatiniai partneriai ir Lietuvoje, ir už jos ribų. Specialistams konsultuojant, nuo1991 m. vykdomos šios iš anksto numatytos programos.


Ortopedija - traumatologija

VLF skyrė 195 993 lt

35 993 Lt - Nupirkta ortopedinė įranga ir įvairios kompensacinės priemonės cerebriniu paralyžiumi sergančių vaikų reabilitacijai. Perduota Druskininkų vaikų sanatorijai „Saulutė“ ir Kuršėnų spec. vaikų lopšeliuidarželiui „Eglutė“. 80 000 Lt - Nupirkta vaikiškų protezų bei ortezų gamybai reikalinga medžiaga. Perduota Kauno ortopedijos įmonei. 80 000 Lt - Nupirkta operacinė įranga ortopedinėms operacijoms. Perduota Vilniaus universiteto vaikų ligoninės (VUVL) Chirurgijos klinikai.

VLF nuolatinis partneris Vokietijoje Maltos Ordino Pagalbos Tarnybos (MOPT) Hamburgo skyrius kaip labdarą
atveža vežimėlius (gauti ir keli ypatingai vertingi, po 15 000 DM kainavę elektriniai vežimėliai), vaikštynes, pakeltuvus, stovynes, ramentus, kitą kompensacinę įrangą, reikalingą žmonėms su judėjimo problemomis. Visos šios priemonės buvo paskirtos „Vilties“ bendrijai, ligoninėms, ugdymo institucijoms bei pagal asmeniškus
neįgalių žmonių prašymus.

VLF tarpininkaujant per bendrą Vokietijos - Lietuvos firmą „Drauda“ gautas specialus mikroautobusas vaikams invalidams vežioti. Perduotas Kauno miesto vaikų pensionatui.

VLF tarpininkaujant, už Čikagos Lietuvos našlaičių globos komiteto paskirtas lėšas (12957 Lt) „Puntuko gamykloje užsakyta 14 vežimėlių neįgaliems vaikams. 13 jų išdalinta pavieniams ligoniams, 1 – perduotas Santariškių vaikų
ligoninės ortopediniam skyriui.


Pagalba kraujo ligomis sergantiems vaikams

VLF skyrė 90 000 lt

Nupirktas preparatas „Feiba“ (kraujo krešėjimo faktorius) naudojamas hemofilija sergančių vaikų gydymui. Perduotas VUVL hematologijos skyriui.

 

Pagalba vaikams su įgimtomis ir įgytomis veido anomalijomis

VLF skyrė 170 000 lt

Nupirkta operacinė įranga, skirta vaikų su veido anomalijomis chirurginiam gydymui. Perduota Vilniaus universiteto Žalgirio ligoninei.

 

Pagalba vaikams su klausos sutrikimais

VLF skyrė 154 800 lt

120 000 Lt – nupirkta aparatūra, naudojama ankstyvam vaikų klausos sutrikimų nustatymui bei klausos sutrikimų diagnostikai ambulatorinėmis sąlygomis (BOEL testas). Fondo pastangomis pradėta įgyvendinti klausos sutrikimų profilaktikos, diagnostikos ir reabilitacijos vaikams programa bei bendras Lietuvos-Švedijos projektas. Nupirkta įranga perduota Kauno akademinių klinikų (KAK) tarptautiniam audiologijos ir foniatrijos centrui (TAFC) bei Vilniaus regioniniam audiologijos centrui.

20 000 Lt - 1996 m. užsakytas otoakustinės emisijos aparatas, naudojamas ankstyvam kūdikių klausos sutrikimų nustatymui. Aparatas perduotas VUVL Neonatologijos klinikai, toliau tęsiamas BOEL testo įdiegimas Lietuvoje.

14800 Lt – įgytas BOEL testo rinkinys ankstyvam vaikų klausos sutrikimui nustatyti. 1997 m. perduotas Kauno akademinėms klinikoms.

1992 m. kaip labdara iš Vokietijos gautas audiometras, skirtas kūdikių klausos sutrikimų nustatymui.

VLF, bendradarbiaudamas su Vokietijos MOPT Hamburgo skyriumi, kaip labdarą nuolatos gauna klausos aparatus, kurie perduodami TAFC. Gauta ir speciali medžiaga, naudojama klausos aparatų minkštųjų įdėklų gaminimui. Perduota tam pačiam audiologijos centrui Kaune.

 

Pagalba vaikams su protine negale bei vystymosi sutrikimais

VLF skyrė 156 245 lt

Ši pagalba teikiama, skatinant naują reabilitacijos metodo įdiegimą, juolab, kad 1996 05 10 buvo patvirtinta Valstybinė sutrikusio vystymosi vaikų sveikatos programa, kurios esmė – sukurti reabilitacijos sistemą vaikams su vystymosi sutrikimais, prieinamą jų gyvenamojoje vietoje.

20 000 Lt - skirta 3 metų medicininės reabilitacijos specialistų mokymo programai (Bobath terapija). Tai bendras Lietuvos-JAV projektas, kartu su Catholic Medical Mission Board (JAV) ir Atviros Lietuvos fondu (ALF). Paruošti specialistai, kurie jau dabar dirba specializuotose vaikų gydymo bei ugdymo įstaigose.

40 000 Lt - Nupirktos kineziterapinės priemonės tarptautinius Bobath terapijos kursus baigusiems specialistams.

16 000 Lt - Paskirti Montessori terapijai reikalingų priemonių įsigijimui. Priemonės skirtos Respublikinės universiteto ligoninės (RUL) Vaiko raidos centrui.

8 000 Lt - Paskirti specialistų, dirbančių Montessori metodu kvalifikacijos kėlimui Vokietijoje paremti.

43 462 Lt - Elektroencefalografas, 1997 m. nupirktas RUL Vaiko raidos centrui.

24 783 Lt - Mokymo-ugdymo priemonės, 1997-1998 m. nupirktos ir perduotos specializuotiems neįgalių vaikų darželiams ir reabilitacijos centrams (specialiems vaikų darželiams Nr.64, Nr.119, Rokiškio psichiatrinės ligoninės Vaikų skyriui, Kauno „Kalniečių“ poliklinikai, Vaikų ir jaunimo kūrybos centrui „Dailės kalba“, Šilalės pirminės sveikatos priežiūros centrui, Kapčiamiesčio vaikų socialinės reabilitacijos centrui, Gargždų specialiam darželiui).

4 000 Lt - skirta neįgaliųjų vaikų reabilitacijos tikslais veikiančiai kapelai „Pliauškutis“.


Pagalba vaikams su regos sutrikimais

VLF skyrė 74 706 lt

55 700 Lt - Nupirkta aparatūra neišnešiotų naujagimių retinopatijų gydymui. Įranga paskirta VUVL neonatologijos klinikai.

12 736 Lt- įranga ankstyvai neišnešiotų naujagimių retinopatijų diagnostikai ir gydymui. 1997 m. nupirkta ir įteikta Kauno akademinių klinikų Neonatologijos klinikai.

4 000 Lt –„Sinoptoforas“ Kėdainių silpnaregių vaikų darželiui (1997 m.)

2 000 Lt - K.Verbliugevičiaus studijos aklųjų mokykloje Filadelfijoje.

270 Lt - blefaroskopas naujagimiams. Paskirtas Kauno medicinos akademijos Klinikinės ligoninės Vaikų ligų skyriui.

143 000 Lt buvo įvertintos labdaros siuntos iš Vokietijos ir JAV, aprūpinusios regėjimo sutrikimus turinčius ir nereginčius žmones Brailio rašto spausdinimo mašinėlėmis, akiniais, kita specialia įranga. Labdara perduota A. Jonyno vidurinei mokyklai, Kauno ir Vilniaus aklųjų ir silpnaregių specializuotoms įstaigoms.

 

Pagalba vaikams, turintiems įgimtas ar įgytas širdies ydas

VLF skyrė 107 400 lt

26 400 Lt - Nupirktas elektrokardiografas KAK vaikų ligų klinikai.

81 000 Lt - Nupirkta daugiafunkcinė kardio-pulmoninė stotis. Ji paskirta VUVL.

Padedant Vokietijos MOPT Hamburgo skyriui, kaip labdara gauti 8 kardiostimuliatoriai širdies ritmo sutrikimus turintiems vaikams (vieno elektrostimuliatoriaus vertė 25 000-30 000 Lt). Operacijos sėkmingai atliktos KAK širdies ritmo sutrikimų klinikoje.

 

Pagalba vaikams, turintiems kitokių sveikatos sutrikimų

VLF skyrė 137 322 lt

16 000 Lt - Diagnostinis aparatas stemplės ir skrandžio rūgštingumui tirti, įteiktas Vilniaus universitetinei Vaikų ligoninei.

25 840 Lt - Prakaito surinkimo sistema, prakaito analizatorius, prakaito surinkimo rinkinys 6-iems pacientams. Įteikti Kauno akademiniu klinikų Vaikų ligų skyriui.

52 000 Lt - Dirbtinės plaučių ventiliacijos aparatas Vilniaus universiteto Raudonojo kryžiaus ligoninės Akušeriniam skyriui.

43 482 Lt - Pediatrinis gastrofibroskopas Vilniaus universiteto ligoninės Vaikų ligų klinikai.

Visa ši įranga nupirkta ir perduota medicinos įstaigoms 1997-1998 metais.

 

Vaikus gydančių gydytojų tobulinimuisi ir pavienių pacientų reikmėms

VLF skyrė 22 376 lt

9 690 Lt - Bobath terapijos kursai 1997- 1998 m. Beje, VLF buvo pirmoji nevyriausybinė institucija, parėmusi Lietuvoje dar niekam nežinomą nemedikamentinį vaikų su negale gydymo būdą - Bobath terapiją, kai įvairių specialybių žmonės: kineziterapeutai, logopedai, gydytojai, socialiniai darbuotojai veikia „komandiniu“ principu.

4 319 Lt - Kineziterapijos kursai

1 857 Lt - Neurofiziologijos klinikinio pritaikymo reabilitacijoje kursai.

6 510 Lt - Gydytojų pasitobulinimo stažuotės (S.Lesinskienė, V.Budrienė, R.UIevičiūtė, V.Temčinienė, Ligoniai - M.Kvietkus ir D.Dovydėnas).


Dizainas: STUNT!  Programavo: WebTemple
2011. Vytauto Landsbergio fondas. Visos teisės saugomos