meno ir menininkų rėmimas 1991-1998

Vytauto Landsbergio fondo valdyba ketvirtadalį disponuojamų lėšų kasmet skiria jaunųjų menininkų reikmėms, įvairių muzikos įstaigų ir renginių palaikymui.

VLF stipendininkai Lietuvoje

G.Grincevičiūtė, R.Vosyliūtė, L.Jakštys, J.Raugaitė, M.Dikšaitienė, M.Šukevičius, R.Kisevičius, J.Petrauskaitė, E.Prudkauskas, T.Daukantas, E.Minkštimas, A.Juodzevičius. Užsienyje: V.Blinstrubytė, G.Cinauskas, R.Greičius, R.Jucaitis, S.Šerytė, A.Talimaa, R.Tallat-Kelpšaitė, G.Zeicaitė, E.Žarskus, A.ŽIabys.

Kasmet paremiama M.K.Čiurlionio menų gimnazija, jai skiriant atitinkamiems tikslams po 1 000 USD (1991-1996).

Kitos paremtos meno įstaigos ir renginiai

 • Prof. A.Orlovitz‘o vokalistų seminaras Vilniuje (1992)
 • „Gaidos“ festivalis (1993)
 • Stasio Vainiūno konkursas (1993)
 • Naujosios muzikos festivalis „Kopa“ (1994)
 • Festivalis „Jaunimo kamerinės muzikos dienos“ (1994 ir 1995)
 • M.K.Čiurlionio konkursas (1995)
 • K.V.Banaičio konkursas (1995)
 • Lietuvos Muzikos Akademijos kamerinis choras (1995)
 • Lietuvos akordeonistų asociacija (1996)
 • Klaipėdos menų gimnazija (1996)
 • Šv. Kristoforo kamerinis orkestras (1996)
 • Grigališkojo choralo savaitė Kretingoje (1996)
 • D.Booles meistriškumo kursai LMA (1997)
 • M.K.Čiurlionio menų gimnazija (1997)
 • Naujų lietuviškų fortepijoninių kūrinių festivalis (1998)
 • P.Kuncos vadovaujamas LMA studentų septetas (1998)
 • Konkursas „Dainų dainelė“ (1998)


Paremti pavieniai atlikėjai ir kolektyvai

 • Konkursų ir festivalių dalyviai (127)
 • Mokslinių konferencijų delegatai (17)
 • Seminarų ir kursų klausytojai (22)
 • Stažavę ir studijavę užsienyje (66)

 

Dizainas: STUNT!  Programavo: WebTemple
2011. Vytauto Landsbergio fondas. Visos teisės saugomos