menininkų rėmimas 1999-2003 m.

VLF stipendininkai

Edvinas Minkštimas, Audrius Juodzevičius, Julija Stupnianek, Aidas Puodžiukas, Kristina Juknevičiūtė, Sonata Alšauskaitė, Regina Vaišnoraitė, Vita Česnulevičiūtė, Julija Okruško, Mantautas Katinas - 21 400 Lt


Paremtos meno įstaigos ir renginiai

Nacionalinė M. K. Čiurlionio menų mokykla. Parama moksleiviams, vykstantiems į tarptautinius
konkursus - 17 000 Lt

Nacionalinės M. K. Čiurlionio menų mokyklos kamerinių ansamblių konkurso „Pavasario sonata“ laureatų prizams - 1 250 Lt

Lietuvos muzikos akademijos organizuotų Eduardo Balsio ir instrumentinės muzikos konkursų
laureatams - 2 000 Lt

Prizai tarptautinių konkursų laureatams - 1 000 Lt

Antano Kučingio jaunųjų dainininkų konkursui - 500 Lt

Parama ansambliui Collegium - 600 Lt

Kompozitorių sąjungos konferencijos „Muzikos komponavimo principai“ medžiagos publikavimui - 1 300 Lt

Lietuvos kompozitorių sąjungos Muzikos ir informacijos centrui – brošiūros apie Bronių Kutavičių ir Eduardo Balsio kompaktinės plokštelės leidybai - 5 500 Lt

Prizas fortepijoninių ansamblių konkurso laureatui - 200 Lt

„Dainų dainelės“ konkursui - 400 Lt

Tarptautiniam naujos lietuviškos fortepijoninės muzikos festivalio-konkurso laureatų prizams - 700 Lt

Juozo Naujalio muzikos gimnazijos jaunųjų pianistų konkursams - 1 300 Lt

Vilniaus konservatorijos rengiamam jaunųjų choro dirigentų konkursui - 300 Lt

Vilniaus konservatorijos studentų styginių orkestro festivaliui Prancūzijoje - 2 000 Lt

M. K. Čiurlionio namų organizuojamam jaunųjų atlikėjų koncertų ciklui „Mažieji rečitaliai“ - 3 350 Lt

Balio Dvariono muzikos mokyklai – audioaparatūra - 500 Lt

Menų darželiui-mokyklai „Dainorėliai“ – K. Orffo muzikinių instrumentų rinkinys - 2 207 Lt

Prizas geriausiai Beatričės Grincevičiūtės dainininkų konkurso koncertmeisterei - 500 Lt

Parama Lietuvos muzikos akademijos koncertmeist. konkursui - 5 700 Lt

Lietuvos muzikos akademijos organizuotam tarptautiniam studentų kamerinės muzikos festivaliui - 1 400 Lt

Parama Lietuvos muzikos akademijos jubiliejinio bukleto leidybai ir parama perkant vertingas knygas
bibliotekai - 1 750 Lt

Parama tarptautiniam violončelininkų seminarui - 500 Lt

Parama „Aidijos“ kameriniam chorui, vykstant į tarptautinį chorų festivalį Prancūzijoje - 2 000 Lt

„Muzikos barų“ metinė prenumerata Panevėžio Vytauto Žemkalnio gimnazijai ir Rietavo muzikos
mokyklai -120 Lt

Iš viso  124 559 LtIš viso meno ir menininkų remimui 1999-2003 m. - 124 559 Lt


Dizainas: STUNT!  Programavo: WebTemple
2011. Vytauto Landsbergio fondas. Visos teisės saugomos