menininkų rėmimas 2004-2008 m.

VLF stipendininkai

Julija Okruško, Mantautas Katinas, Tomas Tuskenis, Otilija Gabrėnaitė, Kristina Metrikytė, Julija Karaliūnaitė, Agnė Cinauskaitė - 25 200 Lt


Paremtos meno įstaigos ir renginiai

„Muzikos barų“ metinė prenumerata Panevėžio Vytauto Žemkalnio gimnazijai ir Rietavo muzikos mokyklai - 240 Lt

Lietuvos kompozitorių sąjunga – premijos muzikologams ir muzikos kritikams už 2003-2006 metų darbus - 8 000 Lt

Lietuvos kompozitorių sąjungos muzikologų sekcija – Vytauto Landsbergio premija už geriausius fundamentaliosios ir aktualiosios muzikologijos leidinius - 2 000 Lt

Lietuvos kompozitorių sąjunga – parama monografijos „Algirdas Jonas Ambrazas. Muzikos tradicijos ir dabartis...“ ir monografijos apie kompozitorių Joną Nabažą leidybai - 3 292 Lt

Muzikos informacijos ir leidybos centras – parama antologinės kompaktinės plokštelės leidybai - 6 434 Lt

Jurgio Karnavičiaus 120-ųjų gimimo metinių paminėjimo renginių organizavimas - 800 Lt

„Dainų dainelės“ konkursas - 500 Lt

Nacionalinė M. K. Čiurlionio menų mokykla – parama moksleiviams, vykstantiems į tarptautinius
konkursus -  17 000 Lt

Nacionalinė M. K. Čiurlionio menų mokykla – parama kamerinių ansamblių konkursui „Pavasario
sonata“ - 3 000 Lt

Nacionalinės M. K. Čiurlionio menų mokyklos kvintetas – parama konkursui „Muzika be sienų“ - 900 Lt

Nacionalinės M. K. Čiurlionio menų mokyklos organizuotam ekskursijų-kelionių ciklui „Artėjant prie M. K. Čiurlionio“ ir kitoms ekskursijoms - 2 000 Lt

Kauno Juozo Gruodžio konservatorija – parama Juozo Gruodžio 120-ųjų gimimo metinių minėjimo
renginiams - 450 Lt

J. Heifetzo smuikininkų konkursas - 2 000 Lt

Parama kompaktinės plokštelės „Stasys Vainiūnas. Kameriniai ir simfoniniai kūriniai“ leidybai - 2 000 Lt

Kauno apskrities Juozo Naujalio gimnazija – parama konkursui „Muzikos garsai“ - 4 000 Lt

LMTA kamerinio ansamblio katedros organizuoto kamerinės muzikos atlikimo konkursui - 1 550 Lt

LMTA parama dainininkų ir pianistų-koncertmeisterių konkursui - 10 410 Lt

Tomo Mano kultūros centras – parama Thomo Manno festivalio koncertui „Festivalio debiutai“ ir „Indų tradicinė muzika“ - 6 934 Lt

Lietuvos fortepijono pedagogų asociacija – vardinė premija tarptautinio fortepijoninių duetų konkurso
laureatams - 1 050 Lt

LMTA – parama konferencijos medžiagos publikavimui - 1 000 Lt

„Cantus Firmus“ – parama operos „Birutė“ 100-mečiui paminėti ir kompaktinės plokštelės leidybai - 11 000 Lt

Šalčininkų Lietuvos tūkstantmečio gimnazija – paramameninės kūrybos šventei „Šalčios aleliumai“ - 1 000 Lt

LMTA fortepijoninis trio „FortVio“ – parama tarptautiniam trio kamerinės muzikos konkursui
Italijoje ir Rusijoje - 3 500 Lt

„Aidijos“ kamerinis choras – parama „Pasaulio tautų festivaliui“ Pekine - 4 000 Lt

Ateitininkų federacija – parama kompaktinės plokštelės „Lietuvos bardai dainuoja partizanų dainas“
leidybai - 5 000 Lt

Vilniaus Naujosios Vilnios muzikos mokykla – parama moksleiviams akordeonistams konkursui Italijoje - 900 Lt


Paremti pavieniai menininkai

Konkursų ir festivalių dalyviai 21 -  14 050 Lt

Mokslinių konferencijų delegatai 10 - 7 800 Lt

Studijų, seminarų ir kursų klausytojai 14 - 45 257

Menininkai, leidžiantys savo kūrybos kompaktines plokšteles 2 -  2 000 Lt

2004 m. VLF premija žymiam Lietuvos kultūros veikėjui (Jonas Petronis) - 5 000 Lt


Iš viso meno ir menininkų remimui 2004-2008 m. - 198 267 Lt

Dizainas: STUNT!  Programavo: WebTemple
2011. Vytauto Landsbergio fondas. Visos teisės saugomos