parėmusieji fondą 1999-2003 m.

Lietuvoje

Aleksandras Abišala - 1 000 Lt
Jonas Dainius Aleksa - 4 000 Lt
Irena Armonienė - 100 Lt
Roma Balniuvienė - 200 Lt
Skaistė Dapkutė - 100 Lt
Renė Jakūbėnaitė - 500 Lt
Alena Karazijienė ir Lilija Kozlovskienė - 625 Lt
Nijolė Kulionytė - 500 Lt
Genė Kurilienė - 200 Lt
Gražina Landsbergienė - 19 271 Lt
Vytautas Landsbergis - 12 617 Lt
Regina Maciūtė - 350 Lt
Eugenija Mileškienė - 350 Lt
Audra Misiūnienė - 1 785 Lt
Ona Narbutienė - 1 000 Lt
Nadežda Novickienė - 3 000 Lt
Irmantas Rimas - 20 000 Lt
Česlovas Stankevičius - 600 Lt
Rūta Širvinskienė - 500 Lt
Ramutė Vaitkevičiūtė - 200 Lt
Gražina Vidūnienė - 200 Lt
Veronika Vitaitė - 200 Lt
Birutė Vizgirdienė - 545 Lt
Loreta Zakarevičienė - 400 Lt
Kredyt Bank PBI S.A. - 8 000 Lt
Vytauto Dambravos PĮ „Adneda“ - 73 300 Lt
UAB „Izopleta“ - 20 000 Lt
KUK Audiologijos ir foniatrijos centras - 500 Lt
UAB „Termo Lait“ - 1 000 Lt
UAB „Vilniaus architektūros studija“ - 7 000 Lt
AB „Achema“ - 5 000 Lt

Iš viso 183 043 Lt


Anglijoje

Lietuvos Respublikos ambasada Londone - 1 195 Lt


Australijoje

Bronė Žilinskas - 59 906 Lt

Jungtinėse Amerikos Valstijose

Jurgis Jurgutis - 400 Lt
Aldona Kaminskienė - 1 652 Lt
Algimantas ir Teresė Kazlauskai - 6 552 Lt
Irena Kerelienė - 1 000 Lt
Aga ir Viktoras Kubiliai - 400 Lt
Albinas Markevičius (Lietuvių pagalbos fondas) - 44 414 Lt
Jonas Prunskis - 4 000 Lt
Marija ir Vidmantas Raišiai - 2 000 Lt
Singletary šeima - 8 000 Lt
Nijolė Singleton - 7 245 Lt
Julija ir Emilis Sinkiai - 439 800 Lt
Laima ir Algirdas Stepaičiai - 19 056 Lt
Antanina Špakauskienė - 20 000 Lt
Indrė Tijūnėlienė (Čikagos „Saulutės“ komitetas) - 6 441 Lt
Čikagos našlaičių globos komitetas - 172 Lt
Havajų lietuvių bendruomenė - 1 087 Lt
Sietlo lietuvių bendruomenė - 4 028 Lt
Pensilvanijos lietuvių bendruomenė - 46 853 Lt

Iš viso 613 100 Lt


Kanadoje

Algis Pacevičius - 400 Lt
Janina Pacevičius - 400 Lt
Dana ir Gediminas Sakus - 800 Lt
Aldona Valienė - 136 Lt

Iš viso 1 736 Lt


Olandijoje

Hendrik Johannes - 1 033 Lt


Vokietijoje

Ursula Gärtner - 547 Lt
Martin Kurschat - 751 Lt
Renate Meyer - 190 Lt
Dagmar Rucys - 11 101 Lt
Hedwig Stelzer - 4 507 Lt
Duseldorfo lietuvių bendruomenė - 1 082 Lt
„Kinder in Litauen“ - 24 686 Lt

Iš viso 42 864 Lt


Dizainas: STUNT!  Programavo: WebTemple
2011. Vytauto Landsbergio fondas. Visos teisės saugomos