fondo suteikta parama 1991 - 2017

V. Landsbergio fondo 1991-2003m. suteikta parama

Metai Medicinai, USD Menininkams, USD Mokyklų
kompiuterizavimas
ir kt., USD
1991-1992 62 658 10 300  -
1993 33 224 22 203  -
1994 89 880 16 966 -
1995 32 566 12 080 -
1996 63 199  14 373 -
1997  34 578 8 868 -
1998 34 455 7 575 -
Iš viso, USD
350 560 92 365 -
Iš viso, litais  1 402 240 369 460 -
       
Metai Lt Lt Lt
1999 97 620 19 400 40 832
2000 125 176 28 300 191 030
2001 241 219 21 850 18 041
2002 134 725 28 307 28 462
2003 97 715 26 700 22 041
Iš viso, litais
696 455 124 557 300 406
       
Iš viso, litais
2 098 695 494 017 300 406
1991-2003 2 893 118 Lt

 

1991 – 2008 m. V. Landsbergio fondo suteikta parama

Metai Medicinai, Lt Menininkams, Lt Mokyklų kompiuterizavimas ir kt., Lt
1991-2003 2 098 695 494 017 300 406
2004 158 764 33 854 23 651
2005 127 825 27 370 8 786
2006 119 098 30 174 17 153
2007 151 969 43 562 13 486
2008 63 271 63 307 18 666
Iš viso 2 719 622 692 284 382 148
1991–2008 3 794 054 Lt

 2009 – 2014 m. Vytauto Landsbergio fondo suteikta parama

Metai  Medicinai, Lt Menininkams, Lt Mokyklų kompiuterizavimas
ir kt., Lt
2009 47 090 19 700  19 780
2010 7 434 12 000 40 639
2011 25 893 15 000 22 731

2012

2013

2014

IŠ VISO:

1 000

2 000

-

83 417 

6 000

30 300

3 000

86 000

68 775

78 386

40 273

270 584


 1991 – 2014 m. Vytauto Landsbergio fondo Lietuvos žmonėms suteikta parama

Metai Medicinai, USD Menininkams, USD Mokyklų kompiuterizavimas ir kt., USD
1991-1992 62 658 10 300 -
1993 33 224 22 203 -
1994 89 880 16 966 -
1995 32 566 12 080 -
1996 63 199 14 373 -
1997 34 578 8 868 -
1998 34 455 7 575 -
Iš viso: 1991-1998 350 560 92 365 -
Litais 1 402 240 369 460 -
  Lt Lt Lt
1999 97 620 19 400 40 832
2000 125 176 28 300 191 030
2001 241 219 21 850 18 041
2002 134 725 28 307 28 462
2003 97 715 26 700 22 041
2004 158 764 33 854 23 651
2005 127 825 27 370 8 786
2006 119 098 30 174 17 153
2007 151 969 43 562 13 486
2008 63 271 63 307 18 666
Iš viso: 1999-2008 1 317 382 322 824 382 148
2009 47 090 19 700 19 780
2010 7 434 12 000 40 639
2011 25 893 15 000

22 731

2012

2013

2014

Iš viso: 2009-2014

1 000

2 000

-

83 417

6 000

30 300

3 000

86 000

68 775

78 386

40 273

270 584

IŠ VISO: 1991-2014 2 803 039 778 284 652 732
1991-2014 m.
4 234 055 LT  (1 226 267 EUR)

  2015 - 2017 m. Vytauto Landsbergio fondo Lietuvos žmonėms suteikta parama                                                                                                                               (EUR)     


          Metai                         Medicinai, Eur                    Menininkams, Eur          Švietėjiškai veiklai ir kt., Eur 

          2015                                      -                                        3 000                                20 698

          2016                                      -                                        2 700                                10 637

          2017

Dizainas: STUNT!  Programavo: WebTemple
2011. Vytauto Landsbergio fondas. Visos teisės saugomos